Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Politiko zasebnosti

Klet 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 250Klet 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 250Vinski trezor 150x150 PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaVinski trezor 150x150Klet 200x175 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 200x175Klet 200x200 Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 200x200Klet 120x120 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 120x120Klet 120x160 Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaKlet 120x160BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaPolitiko zasebnostiinfo@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Politiko zasebnosti Natural Fridge PonudbaPolitiko zasebnosti><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

V zvezi z začetkom veljavnosti in potrebo po uporabi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prosti pretok takih podatkov in razveljavitev Direktive 95/46/WE (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu "Uredba") BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329, ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Varšava, Poljska (v nadaljevanju tudi "spletna trgovina"), ki je lastnik spletne domene Ziemianka.com.pl, predstavlja naslednje informacije v zvezi s pravili obdelave vaših osebni podatki.

 1. Skrbnik vaših osebnih podatkov (subjekt, ki odloča o uporabi vaših osebnih podatkov) je BPR-PLASTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s registriranim sedežem na ul. Konduktorska, št. 18 lok 7, 00-775 Varšava, Poljska. Kontaktni podatki - telefonska številka: 796014471, elektronski naslov:

  info@ziemianka.com.pl.

 2. Spletna trgovina se zavezuje k varovanju osebnih podatkov. Kot taka vsem strankam zagotavlja popolno varnost in popolnost

  zasebnost.

 3. Spletna trgovina obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

  1. izvršitev oddanega naročila;
  2. prenos vaših osebnih podatkov na ING Bank Śląski

   SO. ("Banka") v zvezi z:

   1. opravljanje storitev banke za spletno trgovino

    Nudenje infrastrukture za upravljanje plačil preko interneta

    (pravna podlaga: člen 6(1)(f) Uredbe).

   2. servis in poravnava s strani banke plačil, ki jih stranke spletne trgovine izvedejo prek interneta z uporabo plačilnih instrumentov (pravna podlaga: člen 6(1)(f) uredbe).
   3. da banka preveri pravilnost izvajanja pogodb, sklenjenih s spletno trgovino, predvsem zaradi zagotavljanja varstva interesov plačnikov v zvezi z njihovimi reklamacijami (pravna podlaga: točka f) prvega odstavka 6. člena Uredba).
  3. prenos vaših osebnih podatkov na Twisto Polska Sp. z o. o. v zvezi z možnostjo predlaganja plačila za kupljeno blago ali storitev s strani Twisto Polska Sp. z o. o. v skladu s pogodbo o mandatu, ki zajema nakupno formulo "Kupujte s Twisto" in dajanje te nakupne formule na voljo prek spletne trgovine, kot tudi za namen preverjanja s strani Twisto Polska Sp. z o. o. pravilno izvajanje takih mandatnih pogodb (pravna podlaga: člen 6(1)(f) uredbe).
  4. Osebni podatki se lahko posredujejo kurirskemu podjetju za dokončanje naročila. Ta podjetja teh podatkov ne bodo uporabljala za noben drug namen.
 4. Osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve naročnika, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. ter o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
 5. Pri uporabi spletne trgovine www.ziemianka.com.pl lahko uporabniki zahtevajo podatke, kot so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, ki so potrebni za dokončanje naročila.
 6. Poleg namenov, navedenih v odst. 3 (primarni namen), lahko spletna trgovina vaše osebne podatke obdeluje tudi za druge zakonsko dovoljene namene (sekundarni namen), kadar sta primarni in sekundarni namen tesno povezana. V okviru tovrstne obdelave Spletna trgovina na podlagi 1. čl. 6 sekund 1 lit. f) Uredbe predvideva obdelavo osebnih podatkov tudi za naslednje sekundarne namene:

  • terjatve v zvezi z izvajanjem pogodbe,

  • izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih določb, vključno zlasti z davki in računovodstvom,
  • preprečevanje zlorab in goljufij,
  • statistično in arhivsko.
 7. Obdelava vaših osebnih podatkov za namene iz odst. 3 in v odd. 4 bo potekalo v zvezi z obstojem pravno utemeljenega interesa, ki ga zasleduje Spletna trgovina.
 8. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene iz odst. 3. in 4. lahko spletne trgovine vaše osebne podatke da na voljo drugim prejemnikom ali kategorijam prejemnikov osebnih podatkov, ki so lahko:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o. o.
 9. Vaši osebni podatki bodo obdelani za obdobje, ki je upravičeno za doseganje namenov, navedenih v odst. 3, za obdobje največ 6 let od datuma zaključka pogodbe.
 10. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ste upravičeni do:

  1. pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov,
  2. pravica do njihovega popravka, kadar niso v skladu z dejanskim stanjem,

  3. pravica, da jih izbrišete ali omejite obdelavo podatkov,
  4. pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov,
  5. pravica do prenosljivosti podatkov.
 11. Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na privolitvi, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na obdelavo podatkov pred preklicem privolitve ali na pravno podlago za to obdelavo.
 12. Nadzorni organ spletne trgovine na področju osebnih podatkov je generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov (naslov: generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava). Pravico imate do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
 13. Če posredujete svoje osebne podatke za sklenitev pogodbe s spletno trgovino, je posredovanje osebnih podatkov pogoj za sklenitev te pogodbe. Posredovanje osebnih podatkov v tej situaciji je prostovoljno, vendar bo posledica neposredovanja teh podatkov nezmožnost sklenitve pogodbe s spletno trgovino.

  Če posredujete svoje osebne podatke za prenos osebnih podatkov podjetju Twisto Polska Sp. z o. o. pred sklenitvijo pogodbe o prodaji blaga (ali storitev) kupljenega v spletni trgovini, je prenos teh podatkov pogoj za sklenitev prodajne pogodbe v povezavi s poslovnim modelom, ki ga je sprejela spletna trgovina.

  V primeru prenosa vaših osebnih podatkov banki v zvezi z obdelavo in poravnavo plačil, ki jih v spletno trgovino opravite preko interneta z uporabo plačilnih instrumentov, zagotavlja

  podatki so potrebni za izvedbo plačila in posredovanje potrdila o njegovi izvedbi s strani banke v spletno trgovino.

  Če svoje osebne podatke posredujete banki v preverjanje s strani banke pravilnega izvajanja pogodb, sklenjenih s spletno trgovino, predvsem zaradi zagotavljanja zaščite interesov plačnikov v zvezi z

  z njihovimi reklamacijami, je posredovanje teh podatkov potrebno za izvajanje pogodbe, sklenjene med spletno trgovino in banko.

  Če svoje osebne podatke prenesete na Twisto Polska Sp. z o. o.

  v zvezi z možnostjo, da vam ponudimo plačilo cene za

  blaga ali storitev, ki jih kupite s strani Twisto Polska Sp. z o. o. znotraj

  mandatna pogodba, ki zajema nakupno formulo "Kupujte s Twisto" in jo daje na voljo

  formul s strani spletne trgovine, posredovanje teh podatkov in njihovo obdelavo v tem

  namen se zahteva glede na poslovni model poslovanja

  ki jih Spletna Trgovina sprejema in z namenom izvajanja pogodbe, sklenjene med

  Spletna trgovina in Twisto Polska Sp. z o.o.

 14. Spletna trgovina obdeluje podatke za izpolnjevanje svojih obveznosti

  obveznosti po zakonu (na podlagi člena 6(1)(c)

  Splošne uredbe o varstvu podatkov, GDPR): obveznost izdaje

  račun ali potrdilo, ki izhaja iz zakona o davku na blago in storitve ter

  obveznost vodenja knjigovodstva in računovodstva, ki izhaja iz zakona o

  računovodstvo.

  Podatki se lahko zaupajo subjektom, ki jih uporablja spletna trgovina

  pri njihovi obdelavi: ponudniki e-poštnih storitev in

  konvencionalni, pravni in davčni svetovalci

  za trgovino in podjetja, ki nudijo storitev preverjanja

  skladnost (revizije). Podatkov ne prenašamo izven Poljske.

  Podatke obdelujemo največ 6 let, vendar to obdobje obdelave

  podatki se lahko podaljšajo, če je ta račun

  potrebno za ugotavljanje, raziskovanje in obrambo zahtevkov spletne trgovine

  – takrat je datum odstranitve odvisen od trajanja postopka in poteka

  zastaranje.

  Oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico do dostopa do svojih podatkov in

  prejmete njihovo kopijo, pravico do popravka (popravka) vaših podatkov, pravico

  do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do

  ugovor obdelave podatkov, pravica do prenosa

  podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

  Podatke na računu posredujete prostovoljno, vendar je

  potrebno za dokumentiranje transakcije v skladu z zakonom. njihov neuspeh

  ali bi zagotavljanje preozkega obsega onemogočilo izvajanje transakcij z

  Spletna trgovina.

  Spletna trgovina bo osebne podatke obdelovala na naslednji način

  avtomatizirano, vendar ne bo profilirano.

 15. To spletno mesto uporablja možnost neposrednega prikaza in predvajanja videoposnetkov,

  ponuja "YouTube", ki pripada Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, ZDA ("Google"). Za to uporabljamo izboljšan način zasebnosti, hvala

  katerega podatki o uporabniku se shranijo šele po prekinitvi povezave

  začnite predvajati film. Potem

  Ponudnik "Youtube" uporablja piškotke za zbiranje informacij o vedenju uporabnikov. če

  se prijavite v Google, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu

  začetek filma. Google hrani vaše podatke (tudi če niste prijavljeni) kot profil

  jih uporabite in ocenite. Takšna presoja se izvaja zlasti v skladu s 3. čl. 6 sekund 1

  črko f GDPR na podlagi Googlovih zakonitih prikazovalnih interesov

  prilagojeno oglaševanje, tržne raziskave in/ali prilagajanje spletne strani. Imate pravico do

  nasprotujete izdelavi uporabniškega profila, vendar se morate obrniti neposredno nanje

  YouTube. Google LLC s sedežem v ZDA je certificiran v skladu s sporazumom med EU in ZDA dne

  varstvo podatkov Zasebnostni ščit. Več informacij o zasebnosti v "YouTube" lahko

  najdete v pravilniku o zasebnosti ponudnika: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 16. Uporabljamo Google AdWords in kot del tega programa orodje za sledenje konverzijam

  Sledenje konverzijam. Google Conversion Tracking je storitev, ki jo zagotavlja Google Inc. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, v nadaljevanju "Google"). Ko uporabnik klikne na

  oglasu, ki ga prikaže Google, se sledilni piškotek shrani v njegov računalnik

  pretvorba. Zahvaljujoč temu lahko ugotovimo, kako učinkoviti so posamezni oglaševalski ukrepi. ta datoteka

  piškotek poteče po 30 dneh in se ne uporablja za identifikacijo posameznikov. Če uporabnik

  obišče določene strani te spletne strani in piškotek še ni potekel, Google in mi lahko to prepoznamo

  uporabnik je kliknil na oglas in bil preusmerjen na to stran. Vsaka stranka programa Google AdWords prejme

  še en piškotek. Podatki, zbrani s temi piškotki, se uporabljajo za ustvarjanje statistike

  konverzije za oglaševalce. Google Adwords uporabljamo v skladu s čl. 6 točka 1 lit. f GDPR na podlagi

  naših zakonitih interesov, ki izhajajo iz namena optimizacije oglaševalskih dejavnosti. razen

  želite sodelovati pri sledenju konverzijam, jih lahko blokirate z ustreznimi

  nastavitve brskalnika, ki preprečujejo namestitev piškotkov. Ne boste

  nato vključen v statistiko orodja za sledenje konverzijam.

  Več informacij in Googlovo izjavo o varstvu podatkov najdete pod

  naslov: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike

  Zagotovil Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

  ("Googlovi"). Google Analytics uporablja piškotke, da spletno mesto analizira

  kako ga uporabniki uporabljajo. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi

  s tega spletnega mesta (vključno z vašim skrajšanim naslovom IP) se običajno prenesejo v in iz Googlovega strežnika v ZDA

  shranjeno. To spletno mesto uporablja Google Analytics 4: anonimizacija IP-ja je vedno omogočena (https://support.google. com/analytics /answer/2763052?hl=pl), ki zagotavlja anonimnost naslova IP in izključuje neposredno sklicevanje na

  uporabniki. Samo v izjemnih primerih bo strežniku poslan celoten naslov IP

  Google v ZDA in tam skrajšano. V teh izjemnih primerih se obdelava izvaja v skladu z

  Članek 6 točka 1 lit. f GDPR na podlagi našega zakonitega interesa pri analizi vedenja

  uporabnikov za namene optimizacije in trženja. Google bo te informacije uporabil za namene ocenjevanja

  vašo uporabo spletnega mesta, sestavljanje poročil o obiskanosti spletnega mesta in

  Nudenje drugih storitev v zvezi s prometom na spletnem mestu in uporabo interneta.

  Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme

  brskalnik. Vendar onemogočanje vseh piškotkov lahko pomeni, da nekatere funkcije na našem

  spletno mesto morda ne bo delovalo pravilno. Poleg tega lahko preprečite zbiranje s strani Googla

  Analizo podatkov s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na spodnji povezavi

  povezava: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en.

  Za več informacij o tem, kako Google Analytics obravnava uporabniške podatke, glejte

  Googlov pravilnik o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl< /a>.

 18. To spletno mesto uporablja »Facebook Pixel« podjetja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  ZDA (»Facebook«). Ta funkcija lahko spremlja vedenje uporabnikov glede gledanja ali klikanja

  Facebook oglasi. Ta postopek je zasnovan za ocenjevanje učinkovitosti oglaševanja na Faceu

  booku, služi svojemu namenu

  statistično in lahko pomaga optimizirati prihodnje oglaševalske dejavnosti. Zbrani podatki so za

  anonimni, zato nam ne dajejo sklepov o identiteti uporabnikov.

  Podatke pa Facebook hrani in obdeluje tako, da je to mogoče

  dodelitev danemu uporabniškemu profilu in Facebook ga lahko uporabi za lastne namene

  oglaševanje v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Če želite preprečiti uporabo piškotkov na vašem računalniku, lahko nastavite svoj brskalnik

  spletne strani, da se ne shranijo. Vendar lahko onemogočanje vseh piškotkov

  pomeni, da nekatere funkcije na naši spletni strani morda ne bodo delovale pravilno. Ti lahko

  tudi onemogočite uporabo piškotkov tretjih oseb, kot je Facebook, na spletni strani

  Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 19. To spletno mesto uporablja funkcije ponovnega trženja Google AdWords, ki se uporabljajo za

  oglašujete to spletno mesto v Googlovih rezultatih iskanja kot tudi na spletnih mestih tretjih oseb.

  Ponudnik programa AdWords je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

  ("Googlovi"). Google v vaš brskalnik nastavi piškotek, ki samodejno na podlagi

  predhodno obiskane strani, omogoča oglaševanje v skladu z vašimi interesi.

  Shranjevanje oglasnih piškotkov lahko trajno onemogočite tako, da jih prenesete in namestite v brskalnik

  vtičnik, ki je na voljo tukaj: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Več informacij o Googlovem pravilniku o zasebnosti pri oglaševanju

  tukaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 20. Na tem spletnem mestu uporabljamo Google Maps (API). Google Maps je spletna storitev za

  prikazovanje interaktivnih zemljevidov. Pri odpiranju tistih podstrani z zemljevidi

  Google Maps, se podatki o uporabi naše spletne strani prenesejo na Googlove strežnike v ZDA

  spletno mesto (npr. vaš naslov IP). To se zgodi ne glede na to, ali ste prijavljeni v

  Google račun ali ne. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki samodejno dodeljeni

  neposredno na vaš račun. Če ne želite, da se to zgodi, se morate predhodno odjaviti

  iz vašega Google računa. Google hrani vaše podatke kot uporabniške profile in jih ocenjuje glede na

  Članek 6 sekund 1 lit. f) GDPR, na podlagi vaših zakonitih interesov prikazovanja

  prilagojeno oglaševanje, tržne raziskave in/ali prilagoditev vašega spletnega mesta. Za

  Če želite nasprotovati ustvarjanju profila, se morate obrniti na Google.

 21. Anonimne statistične podatke lahko delimo z našimi izvajalci, ki delajo na naših marketinških projektih. Na primer za ustvarjanje profila interesov uporabnikov in prikaz ustreznih oglasov na zunanjih internetnih virih.
 22. Spletna trgovina lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Administrator poziva

  da preberete pravilnik o zasebnosti, ki je tam določen, potem ko obiščete druga spletna mesta. Ta politika

  politika zasebnosti velja samo za Administratorjevo spletno trgovino.

 23. V zadevah, ki jih predpisi ne urejajo, se uporabljajo določbe

  Civilni zakonik in ustrezni akti poljskega prava ter prava EU

  Evropske unije, zlasti GDPR (Uredba Parlamenta

  in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o

  varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in v

  o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Direktive

  95/46/ES).

Objavljeno 4. junija 2020 s spremembami, ki veljajo 30. avgusta 2021.

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Prikaži vse fotografije in videe