Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Privacybeleid

BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidPrivacybeleidtel. +48732081306 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidtel. +48732081306 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidtel. +48732081306 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleidBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, 🍏 Privacybeleid Natural Fridge AanbodPrivacybeleid><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

Door de inwerkingtreding en de noodzakelijke toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van gegevens en over de intrekking van Richtlijn 95/46/WE (BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329, ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, Poland (hierna ook "Online Shop"), die de eigenaar is van het internetdomein Ziemianka.com.pl, heeft de volgende informatie uiteengezet over de regels voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens (de persoon die beslist hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt) is BPR-PLASTECH vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, Polen. Contactgegevens - telefoonnummer: +48796014471, e-mail: info@ziemianka.com.pl
 2. De online shop verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te beschermen. Het biedt dus volledige veiligheid en volledige vertrouwelijkheid aan alle klanten.
 3. De webshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Bestelling plaatsen;
  2. Overdracht van uw persoonsgegevens aan ING Bank Śląski S.A. ("Bank"):

   1. zodat de bank de webwinkel voorziet van de infrastructuur voor het verwerken van betalingen via internet (rechtsgrondslag: artikel 6 lid 1 sub f Verordening),
   2. om betalingen door klanten van de online winkel via internet te bedienen en te verwerken met behulp van bankbetaalinstrumenten (rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening),
   3. om de correcte uitvoering door de bank van de met de online winkel gesloten contracten te controleren, in het bijzonder om de belangen van betalers met betrekking tot hun klachten te beschermen (rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening) ,
  3. Overdracht van uw persoonsgegevens aan TwistoPolska Sp. z o.o. in verband met de mogelijkheid om betalingen te doen voor gekochte goederen of diensten van TwistoPolska Sp. z o.o. volgens het bestelcontract op basis waarvan de aankoopformule "Koop met Twisto" wordt aangeboden en de levering van deze aankoopformule in de online winkel en ter controle door TwistoPolska Sp. z o.o. de goede uitvoering van dergelijke overeenkomsten van opdracht (rechtsgrond: artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening),
  4. De persoonlijke gegevens kunnen aan het koeriersbedrijf worden verstrekt om de bestelling uit te voeren. Deze bedrijven zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
 4. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming van de klant in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, vrij verkeer van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 5. Bij gebruik van de online winkel www.ziemianka.com.pl kunnen gebruikers worden gevraagd om de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling.
 6. Naast de doeleinden genoemd in paragraaf 3 (hoofddoel), kan de online winkel uw persoonsgegevens verwerken voor andere legitieme doeleinden (secundair doel) wanneer het hoofddoel en het secundaire doel nauw met elkaar verbonden zijn. Als onderdeel van deze verwerking zal de online winkel ook zorgen voor de verwerking van persoonsgegevens voor de volgende secundaire doeleinden, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder e), van de verordening:

  • Bewering van claims met betrekking tot de uitvoering van het contract,
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief belastingen en boekhouding,
  • Voorkoming van misbruik en fraude,
  • Statistieken en archivering.
 7. De verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens paragraaf 3 en paragraaf 4 is gebaseerd op het bestaan ​​van een legitiem belang van de online winkel.
 8. In verband met de verwerking van persoonsgegevens voor de in lid 3 en 4 genoemde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens via de online winkel toegankelijk zijn voor andere ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens. Het gaat over:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. TwistoPolska Sp.z o.o.
 9. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een periode die nodig is om de doelstellingen genoemd in lid 3 te bereiken, maximaal 6 jaar na het verstrijken van het contract.
 10. In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

  1. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens,
  2. corrigeer ze als ze verouderd zijn,
  3. om ze te verwijderen ofr om gegevensverwerking te beperken,
  4. Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens,
  5. Gegevens overzetten.
 11. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van gegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming of de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking.
 12. De toezichthoudende autoriteit van de online winkel voor persoonlijke gegevens is de algemene inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens (adres: algemene inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens, ul.Stavki 2, 00-193 Warschau). U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 13. Als u uw persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​contract met de onlineshop te sluiten, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens een voorwaarde voor het sluiten van dit contract. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig. Als deze gegevens echter niet worden verstrekt, kan het contract met de onlineshop niet worden gesloten.

  Als u uw persoonsgegevens verstrekt voor de overdracht van uw persoonsgegevens aan TwistoPolska Sp. z o.o. vóór het sluiten van een koopovereenkomst voor goederen (of diensten) die in de online winkel zijn gekocht, is het verstrekken van deze gegevens een voorwaarde voor het sluiten van een koopovereenkomst in verband met het in de online winkel gehanteerde bedrijfsmodel.

  Als u de bank uw persoonsgegevens verstrekt in verband met de verwerking en afwikkeling van betalingen aan de online winkel via internet met behulp van betaalinstrumenten, is het verstrekken van gegevens noodzakelijk om de betaling en de betaling van de bank voor de goederen te bevestigen in de online shop.

  Als uw persoonsgegevens aan de Bank worden doorgegeven om de goede uitvoering door de Bank van met de online winkel gesloten overeenkomsten te verifiëren, met name om de belangen van betalers in verband met hun klachten te beschermen, de verstrekking van deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de tussen de webwinkel en de bank gesloten overeenkomst.

  Als uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar TwistoPolska Sp. z o.o. in verband met de mogelijkheid om u te voorzien van betaling voor door u gekochte goederen of diensten in het kader van het contractuele mandaat voor de aankoopformule "Koop met Twisto" en de levering van deze formule in de online winkel is de levering van deze gegevens en de verwerking ervan die voor dit doel nodig zijn in verband met het bedrijfsmodel van de winkel dat in de online winkel is aangenomen en voor de uitvoering van het contract tussen de online winkel en de online winkel.

 14. De online winkel verwerkt gegevens om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen (gebaseerd op artikel 6 (1) (c) Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG): verplichting om een ​​factuur of ontvangstbewijs uit te reiken onder de Wet op de goederen- en dienstenbelasting en de boekhoudplicht volgens de Boekhoudwet.

  De gegevens kunnen worden verstrekt aan de instellingen die de onlineshop gebruikt voor de verwerking ervan: e-mail- en postdienstverleners, juridische en fiscale adviseurs van de onlineshop en accountants (audit). We dragen geen gegevens over buiten Polen.

  Wij verwerken de gegevens maximaal 6 jaar. Deze periode van gegevensverwerking kan echter worden verlengd als dit account nodig was voor het opzetten, onderzoeken en verdedigen van claims van de online winkel. De datum van verwijdering is afhankelijk van de duur van de procedure en de verjaringstermijn.

  De betrokkene heeft het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van zijn gegevens, om zijn gegevens te corrigeren (bij te werken), om gegevens te wissen, om gegevensverwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, om gegevens over te dragen, het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

  De gegevens in het account worden vrijwillig door u verstrekt, maar het is noodzakelijk om de transactie in overeenstemming met de wet te documenteren. Als u ze niet of onvoldoende verstrekt, kunt u geen transacties met de online winkel uitvoeren.

  Persoonlijke gegevens worden door de onlineshop elektronisch verwerkt, maar niet geprofileerd.

 15. Deze site maakt gebruik van directe videoweergave en -weergave.

  aangeboden door "YouTube" eigendom van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). In deze context gebruiken we dankzij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

  Welke gebruikersinformatie wordt pas opgeslagen als de film wordt afgespeeld. Dan

  "Youtube" gebruikt cookies om informatie te verstrekken informatie verzamelen over gebruikersgedrag. Als

  Wanneer u zich aanmeldt bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld

  film beginnen. Google slaat uw gegevens (ook als u niet bent ingelogd) op als profiel

  gebruik en beoordeel ze. Deze beoordeling wordt met name uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1.

  f AVG op basis van legitieme belangen van Google

  gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van de website. Je hebt er recht op

  Maak bezwaar tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel, maar u moet wel contact opnemen

  youtube. Google LLC gevestigd in de VS is gecertificeerd volgens een overeenkomst tussen de EU en de VS op

  Gegevensbescherming, genaamd "Privacy Shield". Meer informatie over privacy op "YouTube"

  Zie voor meer informatie het privacybeleid van de aanbieder: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 16. We gebruiken Google AdWords en een hulpprogramma voor het bijhouden van conversies als onderdeel van dit programma

  conversie bijhouden. Google Conversion Tracking is een service die wordt aangeboden door Google Inc. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google"). Wanneer de gebruiker klikt

  Een tracking cookie wordt op de computer opgeslagen in de advertentie die door Google wordt weergegeven

  Conversie. Dit stelt ons in staat om te bepalen hoe effectief elke promotionele activiteit is. Dit bestand

  De cookie vervalt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker

  bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen. Google en we weten het

  De gebruiker klikte op de advertentie en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt

  nog een koekje. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om statistieken te genereren

  Conversies voor adverteerders. We gebruiken Google AdWords in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van

  Onze legitieme belangen vloeien voort uit de intentie om advertentieactiviteiten te optimaliseren. tenzij

  Als u wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u dit blokkeren met het daarvoor bestemde

  Instellingen in uw browser die de installatie van cookies voorkomen. Je zal niet

  vervolgens opgenomen in uw statistieken voor het bijhouden van conversies.

  Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op

  op: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service

  aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

  ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om website-analyse mogelijk te maken

  de manier waarop gebruikers het gebruiken. Gebruiksinformatie gegenereerd door de cookie

  Deze website (inclusief uw afgekorte IP-adres) wordt meestal geüpload naar en van een server van Google in de Verenigde Staten

  Gered. Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4: IP-anonimisering is altijd geactiveerd (https://support.google.com /analytics )/answer/2763052?hl=de), die de anonimiteit van het IP-adres garandeert en een directe link naar

  Gebruiker. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de server gestuurd

  Google in de VS en daar afgekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt de verwerking plaats in overeenstemming met

  Kunst. 6 punt 1 lid f AVG op basis van onze legitieme belangen in verband met de analyse

  Gebruikers voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Google gebruikt deze informatie voor evaluatie

  Gebruikersgebruik van de website, samenstelling van rapporten over website-activiteiten en

  Verlenen van andere diensten met betrekking tot de werking van websites en het gebruik van internet.

  U kunt de opslag van cookies voorkomen door de software dienovereenkomstig in te stellen

  browsers. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies van ons zijn

  Het kan zijn dat de site niet naar behoren functioneert. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt

  Gegevensanalyse door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is in de onderstaande tekst

  Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=de .

  Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, zie

  Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de< /a>.

 18. Deze website gebruikt "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  Verenigde Staten ("Facebook"). Deze functie kan het surf- of klikgedrag van een gebruiker volgen

  Facebook-advertenties. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties, enz en om een ​​doel te vervullen

  statistisch en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. Voor montage zijn gegevens voor

  anoniem voor ons, dus ze vertellen ons niet wie de gebruikers zijn.

  De gegevens worden echter door Facebook zodanig opgeslagen en verwerkt dat dit voor u mogelijk is

  Toewijzing aan een specifiek gebruikersprofiel en Facebook kan dit voor eigen doeleinden gebruiken

  in overeenstemming met het https://www.facebook.com/about/privacy/Privacybeleid.

  U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden geplaatst

  niet gered worden. Het uitschakelen van alle cookies kan hier echter wel toe leiden

  betekent dat sommige functies op onze website mogelijk niet goed werken. Jij kan

  Schakel ook het gebruik van cookies van derden zoals Facebook op websites uit

  Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 19. Deze website maakt gebruik van de remarketingfuncties van Google AdWords waarvoor deze wordt gebruikt

  Promoot deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden.

  De AdWords-aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

  ("Google"). Google plaatst een cookie in uw browser die automatisch wordt gebaseerd op

  Eerder bezochte websites staan ​​advertenties toe die aansluiten bij uw interesses.

  U kunt het opslaan van advertentiecookies permanent uitschakelen door ze te downloaden en in uw browser te installeren

  De plug-in is hier beschikbaar: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Meer informatie over het privacybeleid van Google

  hier: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 20. We gebruiken Google Maps (API) op deze website. Google Maps is het web voor

  Bekijk interactieve kaarten. Bij het openen van deze subpagina's met kaarten

  Google Maps, informatie over het gebruik van onze website wordt verzonden naar de servers van Google in de VS

  Website (bijvoorbeeld uw IP-adres). Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd of niet

  Google-account of niet. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens automatisch toegewezen

  direct op je rekening. Als je dit niet wilt, moet je je eerst afmelden

  van uw Google-account. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en evalueert ze dienovereenkomstig

  Kunst. 6 s 1 lid f) AVG, op basis van uw legitieme belangen bij presentatie

  gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of personalisatie van uw website. Op

  U moet contact opnemen met Google om u af te melden voor profilering.

 21. Een online winkel kan links naar andere websites bevatten. De beheerder dringt aan

  Lees na het overschakelen naar een andere website het daar vermelde privacybeleid. Dit beleid

  Het privacybeleid is alleen van toepassing op de online winkel van de beheerder.

 22. In zaken die niet vallen onder rechtshandelingen, bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de relevante rechtshandelingen van de Poolse wet, evenals de wetgeving van de Europese Unie, in het bijzonder de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).
BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Toon alle foto’s en video’s