Ziemianka ogrodowa, piwnica, spiżarnia Natural FRIDGE - Gotowa piwniczka, wyposażona w półki, schody i wentylację grawitacyjną. Hermetyczna, z plastikowymi lub drewnianymi drzwiami. Montaż w 1 dzień. W zestawie oświetlenie LED i stacja meteorologiczna. Gotowe piwniczki. Nie wymagają obsługi. Hermetyczne, bez wilgoci i gryzoni. Żywotność – do 50 lat. Od producenta. Montaż – 1 dzień. Już 800 zadowolonych klientów. Logo Ziemianki ogrodowe ziemianka.com.pl

🍏 Polityka prywatności

BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościPolityka prywatności4.2235info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościinfo@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościinfo@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatnościBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Polityka prywatności Natural Fridge OfertaPolityka prywatności><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329, ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, Polska (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej Ziemianka.com.pl, przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest BPR-PLASTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, Polska. Dane kontaktowe - numer telefonu: 796014471, adres e-mail:

  info@ziemianka.com.pl.

 2. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. W związku z tym zapewnia wszystkim klientom całkowite bezpieczeństwo, a także pełną

  prywatność.

 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji złożonego zamówienia;
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego

   S.A. („Bank”) w związku z:

   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi

    udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet

    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. Dane osobowe mogą być, w celu realizacji zamówienia, przekazane firmie kurierskiej. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 4. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez klienta zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.ziemianka.com.pl użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich, jak: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy, które są konieczne do realizacji zamówienia.
 6. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o.o.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 12. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie

  danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku

  ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o.

  w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za

  nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach

  umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej

  formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym

  celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności

  przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy

  Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 14. Sklep internetowy przetwarza dane w celu wypełnienia ciążących na niej

  obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa art. 6 ust1 lit. c

  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODO): obowiązku wystawienia

  faktury lub paragonu, wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług oraz

  obowiązku prowadzenia księgowości i rachunkowości, wynikającego z ustawy o

  rachunkowości.

  Dane mogą być powierzone podmiotom, z których korzysta Sklep internetowy

  przy ich przetwarzaniu: dostawcom usługi poczty elektronicznej i

  konwencjonalnej, osobom zajmującym się doradztwem prawnym i podatkowym

  na rzecz Sklepu oraz przedsiębiorstwom realizującym usługę weryfikacji

  zgodności (audyty). Nie przekazujemy danych poza teren Polski.

  Dane przetwarzamy przez okres co najwyżej 6 lat, ale ten okres przetwarzania

  danych może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby niniejsza faktura była

  niezbędna do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez Sklep internetowy

  – wówczas termin usunięcia jest uzależniony od trwania postępowania i biegu

  przedawnienia.

  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz

  otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo

  do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia

  danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane na fakturze zostają podane przez Panią/Pana dobrowolnie, ale jest to

  niezbędne w celu udokumentowania transakcji zgodnie z prawem. Ich niepodanie

  lub podanie w zbyt wąskim zakresie uniemożliwiałoby realizację transakcji z

  Sklepem internetowym.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w sposób

  zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

 15. Ta strona korzysta z możliwości bezpośredniego wyświetlania i odtwarzania filmów wideo,

  oferowanej przez "YouTube", który należy do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, USA ("Google"). Korzystamy w tym zakresie z rozszerzonego trybu prywatności, dzięki

  któremu informacje o użytkowniku są zapisywane dopiero po rozpoczęciu odtwarzania filmu. Wówczas

  dostawca "Youtube" używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Jeśli

  zalogujesz się do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta po

  uruchomieniu filmu. Google przechowuje Twoje dane (nawet jeśli nie jesteś zalogowany) jako profil

  użytkowania i poddaje je ocenie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1

  lit.f RODO na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania

  spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i / lub dostosowywania strony internetowej. Masz prawo

  sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, jednak musisz się zwrócić w tej sprawie bezpośrednio do

  serwisu YouTube. Google LLC, z siedzibą w USA posiada certyfikat w ramach umowy między UE a USA o

  ochronie danych tzw. "Privacy Shield". Więcej informacji na temat prywatności w "YouTube" można

  znaleźć w polityce prywatności dostawcy: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 16. Korzystamy z Google AdWords, a w ramach tego programu z narzędzia do śledzenia konwersji

  Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking jest usługą udostępnianą przez Google Inc. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej "Google"). Gdy użytkownik kliknie na

  reklamę wyświetloną przez Google, na jego komputerze zostaje zapisany plik cookie do śledzenia

  konwersji. Dzięki temu możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Ten plik

  cookie traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik

  odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że

  użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje

  inny plik cookie. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie służą do generowania statystyk

  konwersji dla reklamodawców. Używamy Google Adwords zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o

  nasze prawnie uzasadnione interesy wynikające zamiaru optymalizacji działań reklamowych. Jeżeli nie

  chcesz brać udziału w śledzeniu konwersji, możesz je zablokować przez zastosowanie odpowiednich

  ustawień w przeglądarce, które uniemożliwiają zainstalowanie plików cookie. Nie będą Państwo

  wówczas uwzględniani w statystykach narzędzia Conversion-Tracking.

  Więcej informacji oraz oświadczenie o ochronie danych Google znajdą Państwo pod

  adresem: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych

  udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia witrynie przenalizowania

  sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania

  z tej witryny (w tym skróconego adresu IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam

  przechowywane. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics 4: anonimizacja adresów IP jest zawsze włączona (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl), co gwarantuje anonimowość adresu IP i wyklucza bezpośrednie odniesienie do

  użytkowników. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP zostanie wysłany na serwer

  Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie z

  art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy związane z analizą zachować

  użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych. Google użyje tych informacji w celu oceny

  korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz

  świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania

  przeglądarki. Jednak wyłączenie wszystkich plików cookie może oznaczać, że niektóre funkcje na naszej

  stronie internetowej mogą nie działać prawidłowo. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google

  Analytics danych pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym

  linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

  Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdziesz w

  polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 18. Ta strona wykorzystuje "Facebook Pixel" od Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  USA ("Facebook"). Funkcja ta może śledzić zachowanie użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu

  reklamy na Facebooku. Proces ten ma na celu ocenę skuteczności reklam na Facebooku, służy celom

  statystycznym i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Gromadzone dane są dla

  nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników.

  Jednakże dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, w taki sposób, że możliwe jest ich

  przyporządkowanie do danego profilu użytkownika i Facebook może wykorzystać je we własnych celach

  reklamowych, zgodnie ze swoją polityką prywatności https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Aby uniemożliwić wykorzystanie plików cookie na Twoim komputerze, możesz ustawić przeglądarkę

  internetową tak, aby nie były one zapisywane. Jednak wyłączenie wszystkich plików cookie może

  oznaczać, że niektóre funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać prawidłowo. Możesz

  również wyłączyć używanie plików cookie stron trzecich, takich jak Facebook, na stronie internetowej

  Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 19. Ta strona wykorzystuje funkcje remarketingu Google AdWords, które są wykorzystywane do

  reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Google, a także w witrynach stron trzecich.

  Dostawcą AdWords jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  ("Google"). Google ustawia w Twojej przeglądarce plik cookie, który automatycznie, na podstawie

  wcześniej odwiedzanych przez Ciebie stron, włącza reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

  Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek reklamowych na stałe, pobierając i instalując w przeglądarce

  plug-in dostępny tutaj: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Więcej informacji na temat polityki prywatności dotyczącej reklam Google znajdziesz

  tutaj: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 20. Na tej strone korzystamy z Google Maps (API). Mapy Google to serwis internetowy służący do

  wyświetlania interaktywnych map. Podczas otwierania tych podstron, na których znajdują się mapy

  Google Maps, na serwery Google w USA są przekazywane informacje na temat korzystania z naszej

  strony internetowej (np. Twój Adres IP). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany do

  konta Google czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane automatycznie zostaną przypisane

  bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie chcesz, aby to miało miejsce, musisz się wcześniej wylogować

  ze swojego konta Google. Google przechowuje twoje dane jako profile użytkownika i ocenia je zgodnie z

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o swoje prawnie uzasadnione interesy w zakresie wyświetlania

  spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i / lub dostosowywania swojej strony internetowej. Aby

  sprzeciwić się tworzeniu profilu, musisz skontaktować się z Google.

 21. Anonimowe statystyki mogą być udostępniane naszym kontrahentom pracującym nad naszymi projektami marketingowymi. Na przykład w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkowników i wyświetlania odpowiednich reklam w zewnętrznych zasobach internetowych.
 22. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia

  by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

  prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 23. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia

  Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii

  Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu

  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

  95/46/WE).

Opublikowane 4 czerwca 2020 ze zmianami od 30 sierpnia 2021.

Poprzednie wersje dokumentu:
https://ziemianka.com.pl/polityka-prywatnosci-do-2021-08-29.html
https://ziemianka.com.pl/polityka-prywatnosci-do-2021-06-23.html
https://ziemianka.com.pl/polityka-prywatnosci-do-2020-06-04.html

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Pokaż wszystkie zdjęcia i filmy