Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Zásady ochrany osobních údajů

BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůZásady ochrany osobních údajů4.1235Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůGrzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůGrzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajůBPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobních údajů Natural Fridge NabídkaZásady ochrany osobních údajů><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

Z důvodu vstupu v platnost a nutnosti uplatňovat nařízení Parlamentu Evropského parlamentu a Rady (UE) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volný pohyb těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/WE (obecně Nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329. ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Varšava, PL (dále také jako: „Online obchod“) jako vlastník Internetová doména Ziemianka.com.pl poskytuje následující informace týkající se pravidla zpracování vašich osobních údajů.

 1. Správce vašich osobních údajů (subjekt, který činí toto rozhodnutí

  jak budou osobní údaje použity) je BPR-PLASTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Odpovědnost s ústředím v ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Varšava, PL.

  Kontaktní údaje - telefonní číslo: +48 796014471, e-mailová adresa: info@ziemianka.com.pl

 2. Internetový obchod se zavazuje chránit osobní údaje. Ve spojení s

  to poskytuje všem zákazníkům kompletní i úplné zabezpečení

  soukromí.

 3. Internetový obchod zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

  1. provedení zadané objednávky;
  2. přenos vašich osobních údajů do ING Banku Śląskiego S.A. („Banka“) v souvislosti s:

   1. poskytování služeb Bankou Internetovému obchodu

    poskytování infrastruktury pro obsluhu plateb přes internet

    (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).

   2. zpracování a zúčtování plateb provedených bankou

    zákazníci internetového obchodu prostřednictvím internetu pomocí

    platební nástroje (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f)

    Nařízení).

   3. aby banka ověřila řádné plnění uzavřených smluv

    s internetovým obchodem, zejména k zajištění ochrany

    zájmy plátců ve vztahu k těm, které předložili

    stížnosti (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f)

    Předpisy).

  3. přenos vašich osobních údajů do Twisto Polska Sp. z o.o.

   v souvislosti s možností nabídnout platbu za zakoupené zboží

   nebo služba Twisto Polska Sp. z o.o. na základě mandátní smlouvy

   včetně nákupního vzorce „Koupit s Twisto“ a zpřístupnění tohoto vzorce

   nákup v internetovém obchodě i pro ověření Twisto

   Polska Sp. z o.o. řádné plnění takových mandátních smluv (základ

   právní: čl. 6 s 1 lit. f) Předpisy).

  4. Osobní údaje mohou být společnosti předány za účelem splnění objednávky

   kurýr. Tyto společnosti nebudou tyto údaje používat k žádným jiným účelům

   cíl.

 4. Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu uděleného klientem,

  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z

  dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s

  zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

  údaje a kterým se zrušuje směrnice 95/46/WE.

 5. Při používání internetového obchodu www.ziemianka.com.pl

  uživatelé mohou být požádáni o poskytnutí údajů, jako jsou: jméno a

  jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou nezbytné pro implementaci

  objednávky.

 6. Kromě účelů uvedených v par. 3 (primární účel), může online obchod

  zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné zákonně přípustné účely

  (sekundární cíl), když primární a sekundární cíl úzce souvisí

  propojeno. V rámci takového zpracování funguje Online obchod na

  podle čl. 6 s 1 lit. f) nařízení stanoví zpracování

  osobní údaje také pro následující sekundární účely:

  • uplatňování nároků souvisejících s plněním smlouvy,

  • plnění povinností vyplývajících zejména z právních ustanovení

   daně a účetnictví,

  • aby se zabránilo zneužívání a podvodům,
  • statistiky a archivy.
 7. Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v odst. 3 a v

  odstavec 4 proběhne v souvislosti s existencí právně oprávněného

  zájem sledovaný online obchodem.

 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v čl. 3 a 4,

  Vaše osobní údaje mohou být online obchodem zpřístupněny ostatním

  příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterými mohou být:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o.o.
 9. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu oprávněnou k

  dosažení cílů stanovených v odstavci 3, maximálně po dobu 6 let od data

  dokončení smlouvy.

 10. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte nárok na:

  1. právo na přístup k vašim osobním údajům,
  2. právo na jejich opravu, pokud jsou v rozporu se skutečností,
  3. právo na jejich smazání nebo omezení zpracování údajů,
  4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost dat.
 11. V případě, že ke zpracování vašich osobních údajů dojde dne

  na základě souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat

  okamžik. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů dříve

  odvolání souhlasu nebo právního základu pro toto zpracování.

 12. Orgán dozoru pro online obchod v oblasti osobních údajů

  je generální inspektor ochrany osobních údajů (adresa: General Inspector

  Ochrana osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava). Ty máš

  má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 13. V případě, že za tímto účelem poskytnete své osobní údaje

  uzavření smlouvy s internetovým obchodem, poskytnutí vašich údajů

  osobní údaje jsou podmínkou pro uzavření této smlouvy. Poskytování osobních údajů v tomto

  situace je dobrovolná, ale neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nedostatek údajů

  možnost uzavření smlouvy s internetovým obchodem.

  Pokud za tímto účelem poskytnete své osobní údaje

  přenos vašich osobních údajů do Twisto Polska Sp. z o.o. před

  uzavření smlouvy o prodeji zboží (nebo služeb) zakoupených v Obchodě

  Internet, poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy

  v souvislosti s obchodním modelem podnikání, který přijal Store

  Internet.

  Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny do banky v souvislosti s

  zpracování a zúčtování plateb, které jste provedli, plateb do

  Online obchod přes internet pomocí platebních nástrojů, aplikace

  údaje jsou nutné ke zpracování platby a potvrzení

  provedené bankou pro online obchod.

  V případě poskytnutí vašich osobních údajů Bance za účelem

  ověření řádného plnění smluv uzavřených s Obchodem ze strany Banky

  Internet, zejména zajištění ochrany zájmů plátců ve vztahu

  se svými stížnostmi je pro tento účel vyžadováno poskytnutí těchto údajů

  umožnit plnění smlouvy uzavřené mezi internetovým obchodem a bankou.

  Pokud jsou vaše osobní údaje předány společnosti Twisto Polska Sp. z o.o.

  v souvislosti s možností nabídnout vám zaplacení ceny za

  zboží nebo služby zakoupené společností Twisto Polska Sp. z o.o. v rámci

  mandátní smlouva včetně nákupního vzorce „Koupit s Twisto“ a jeho zpřístupnění

  vzorce online obchodu, poskytování těchto údajů a jejich zpracování, včetně

  objednávka je vyžadována v souvislosti s obchodním modelem podnikání

  přijaty online obchodem a za účelem provedení smlouvy uzavřené mezi

  Internetový obchod a Twisto Polska Sp. z o.o.

 14. Internetový obchod zpracovává data, aby je mohl vyplnit

  povinnosti vyplývající z právních ustanovení (základ čl. 6 odst. 1 písm. c)

  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR): povinnost vydávat

  • fakturu nebo stvrzenku vyplývající ze zákona o daních ze zboží a služeb a -

  povinnost vést účetnictví a účetnictví, vyplývající ze zákona č

  účetnictví.

  Údaje mohou být svěřeny entitám používaným online obchodem

  při jejich zpracování: poskytovatelé e-mailových služeb i

  konvenční, právní a daňoví poradci

  pro Obchod a společnosti, které poskytují ověřovací službu

  dodržování předpisů (audity). Mimo Polsko nepřenášíme data.

  Data zpracováváme maximálně po dobu 6 let, ale toto období zpracování

  údaje mohou být prodlouženy v případě, že tato faktura byla

  nezbytné pro stanovení, vyšetřování a obranu nároků online obchodu

  • datum vyhoštění pak závisí na délce řízení a kurzu

  omezení.

  Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo na přístup ke svým údajům a

  obdržíte jejich kopii, právo na opravu (opravu) vašich údajů, právo

  právo na smazání údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na

  vznést námitku proti zpracování údajů, právo na přenos

  údaje, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  Údaje na faktuře poskytujete dobrovolně, ale jsou

  je nutné transakci zdokumentovat v souladu se zákonem. Neposkytnutí

  nebo příliš úzká specifikace by znemožnila dokončení transakce

  Internetový obchod.

  Osobní údaje budou online obchodem zpracovávány způsobem

  za automatizováno, ale nebude profilováno.

 15. Tento web využívá možnosti přímého zobrazení a přehrávání videí,

  nabízené společností „YouTube“, která patří společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, USA („Google“). V tomto ohledu používáme režim rozšířeného soukromí, díky

  které informace o uživateli se uloží až po zahájení přehrávání filmu. Pak

  Poskytovatel „Youtube“ používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Li

  přihlásíte se na google, vaše data budou poté přiřazena přímo k vašemu účtu

  spuštění filmu. Google ukládá vaše data (i když nejste přihlášeni) jako profil

  používat a hodnotit je. Takové hodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 s 1

  f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google

  personalizovaná reklama, průzkum trhu a / nebo přizpůsobení webových stránek. Máte na to právo

  vznést námitku proti vytvoření uživatelského profilu, musíte se však obrátit

  Youtube. Google LLC se sídlem v USA je certifikována na základě dohody mezi EU a USA dne

  ochrana dat, tzv "Štít soukromí". Další informace o ochraně osobních údajů na „YouTube“ naleznete

  viz zásady ochrany soukromí poskytovatele: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 16. Používáme Google AdWords a jako součást tohoto programu nástroj pro sledování konverzí

  Sledování konverzí. Sledování konverzí Google je služba poskytovaná společností Google Inc. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“). Když uživatel klikne na

  reklama zobrazená společností Google, je na jeho počítači uložen sledovací soubor cookie

  konverze. Díky tomu můžeme určit, jak efektivní jsou jednotlivé reklamní aktivity. Tento soubor

  platnost souboru cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívá se k osobní identifikaci. Pokud uživatel

  navštěvuje určité stránky tohoto webu a cookie dosud nevypršela, společnost Google a my to poznáme

  uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží

  další cookie. Informace shromážděné pomocí těchto cookies se používají ke generování statistik

  konverze pro inzerenty. Google Adwords používáme v souladu s čl. 6 bod 1 lit. f GDPR na základě

  naše oprávněné zájmy vyplývající ze záměru optimalizovat reklamní aktivity. ledaže

  chcete-li se podílet na sledování konverzí, můžete jej zablokovat použitím relevantních

  nastavení ve vašem prohlížeči, které brání instalaci cookies. Nebudete

  poté zahrnuty do statistik sledování konverzí.

  Další informace a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete pod

  na adrese: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. Tento web využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu

  poskytl Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie k umožnění analýzy webových stránek

  způsob, jakým jej uživatelé používají. Informace generované souborem cookie o použití

  z tohoto webu (včetně vaší zkrácené adresy IP) jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam

  uloženy. Tento web používá Google Analytics 4: Anonymizace IP je vždy povolena (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs), který zaručuje anonymitu IP adresy a vylučuje přímý odkaz na

  uživatelů. Pouze ve výjimečných případech bude na server odeslána úplná IP adresa

  Google v USA a tam zkrácen. V těchto výjimečných případech se zpracování provádí v souladu s

  umění. 6 bod 1 lit. f GDPR na základě našich oprávněných zájmů souvisejících s analýzou

  uživatelé pro účely optimalizace a marketingu. Google tyto informace použije k vyhodnocení

  používání webových stránek uživatelem, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a

  poskytování dalších služeb souvisejících s provozem webových stránek a používáním internetu.

  Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru

  prohlížeče. Zakázání všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce jsou naše

  web nemusí fungovat správně. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů společností Google

  Data Analytics stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného v následujícím textu

  odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=cs.

  Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, naleznete na stránce

  Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

 18. Tento web používá „Facebook Pixel“ od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  USA („Facebook“). Tato funkce může sledovat chování uživatele při prohlížení nebo kliknutí na něj

  Facebookové reklamy. Tento proces má vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku, slouží účelu

  statistická a může pomoci optimalizovat budoucí reklamní úsilí. Shromážděné údaje jsou pro

  nám anonymní, takže nám neposkytují žádné závěry o totožnosti uživatelů.

  Data jsou však Facebookem ukládána a zpracovávána takovým způsobem, aby to pro ně bylo možné

  přiřazení k danému uživatelskému profilu a Facebook je může použít pro své vlastní účely

  v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajůhttps://www.facebook.com/about/privacy/.

  Chcete-li zabránit používání souborů cookie ve svém počítači, můžete nastavit svůj prohlížeč

  aby nebyly uloženy. Zakázání všech souborů cookie však může

  znamená, že některé funkce na našem webu nemusí fungovat správně. Můžeš

  také deaktivujte používání cookies třetích stran, jako je Facebook, na webových stránkách

  Aliance digitální reklamy: http://www.aboutads.info/choices/

 19. Tento web využívá funkce remarketingu Google AdWords, pro které se používá

  inzerovat tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání Google i na webových stránkách třetích stran.

  Poskytovatelem služby AdWords je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  ("Google"). Google nastaví do vašeho prohlížeče cookie, které automaticky, na základě

  dříve navštívené stránky, umožňuje inzerci v souladu s vašimi zájmy.

  Ukládání reklamních cookies můžete trvale deaktivovat stažením a instalací do svého prohlížeče

  zásuvný modul je k dispozici zde: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů týkajících se reklam Google

  zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 20. Na tomto webu používáme Google Maps (API). Google Maps je web pro

  zobrazování interaktivních map. Při otevírání těchto podstránek s mapami

  Google Maps, informace o používání našich webových stránek se přenášejí na servery Google v USA

  webové stránky (např. vaše IP adresa). K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste nebo nejste přihlášeni

  Účet Google nebo ne. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše údaje automaticky přiřazeny

  přímo na váš účet. Pokud si nepřejete, aby se to stalo, musíte se nejprve odhlásit

  ze svého účtu Google. Google ukládá vaše data jako uživatelské profily a podle nich je vyhodnocuje

  umění. 6 s 1 lit. f) GDPR, na základě vašich oprávněných zájmů zobrazování

  personalizovaná reklama, průzkum trhu a / nebo přizpůsobení vašeho webu. Na

  pokud chcete vznést námitku proti vytvoření profilu, musíte kontaktovat společnost Google.

 21. Online obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce naléhá

  že po přepnutí na jiné webové stránky si přečtěte zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tato politika

  soukromí se týká pouze online obchodu administrátora.

 22. Ve věcech, na které se předpisy nevztahují, platí ustanovení

  Občanského zákoníku a příslušných aktů polského práva, jakož i práva Unie

  Evropská unie, zejména GDPR (nařízení Parlamentu

  Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o

  ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v

  o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/WE).

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Ukázat všechny fotky a videa