Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Privatumo politika

Rūsys 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 250Rūsys 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 250Rūsys 150x150 Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 150x150Rūsys 200x175 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 200x175Rūsys 200x200 Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 200x200Rūsys 120x120 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 120x120Rūsys 120x160 Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiRūsys 120x160BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiPrivatumo politikainfo@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Privatumo politika Natural Fridge PasiūlytiPrivatumo politika><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

Dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis įsigaliojimo ir būtinybės jį taikyti. laisvą tokių duomenų judėjimą ir panaikinančią Direktyvą 95/46/WE (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) (toliau – Reglamentas) BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329, ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Varšuva, Lenkija (toliau taip pat vadinama "Internetinė parduotuvė"), kuri yra Ziemianka.com.pl interneto domeno savininkas, pateikia šią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymo taisykles. Asmeniniai duomenys.

 1. Jūsų asmens duomenų administratorius (subjektas, sprendžiantis, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys) yra BPR-PLASTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra adresu ul. Konduktorska, Nr. 18 lok 7, 00-775 Varšuva, Lenkija. Kontaktiniai duomenys - telefono numeris: 796014471, el.pašto adresas:

  info@ziemianka.com.pl.

 2. Internetinė parduotuvė įsipareigoja saugoti asmens duomenis. Taigi jis suteikia visiems klientams visišką saugumą ir visišką

  privatumas.

 3. Internetinė parduotuvė tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  1. pateikto užsakymo vykdymas;
  2. perduokite savo asmens duomenis į ING Bank Śląski

   YRA. („Bankas“), susijusius su:

   1. Banko paslaugų teikimas Internetinei parduotuvei

    Mokėjimų internetu tvarkymo infrastruktūros teikimas

    (teisinis pagrindas: reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

   2. Banko teikiama Internetinės parduotuvės klientų mokėjimų, atliekamų internetu naudojant mokėjimo priemones, aptarnavimas ir atsiskaitymas (teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
   3. siekiant, kad bankas patikrintų, kaip tinkamai vykdomos su Internetine parduotuve sudarytos sutartys, ypač siekiant užtikrinti mokėtojų interesų apsaugą, susijusią su jų skundais (teisinis pagrindas: ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalies f punktas). reglamentas).
  3. perduokite savo asmens duomenis Twisto Polska Sp. z o. o. ryšium su galimybe pasiūlyti apmokėjimą už įsigytas prekes ar paslaugas Twisto Polska Sp. z o. o. pagal įgaliojimo sutartį, apimančią pirkimo formulę „Pirkite su Twisto“ ir padarydami šią pirkimo formulę prieinamą Internetinėje parduotuvėje, taip pat Twisto Polska Sp. z o. o. tinkamas tokių pavedimo sutarčių vykdymas (teisinis pagrindas: reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  4. Asmens duomenys gali būti pateikti kurjerių įmonei, kad būtų galima užbaigti užsakymą. Šios įmonės nenaudos šių duomenų jokiais kitais tikslais.
 4. Asmens duomenis tvarkome kliento sutikimo pagrindu, vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46/EB.
 5. Naudodamiesi internetine parduotuve www.ziemianka.com.pl, vartotojų gali būti paprašyta pateikti tokius duomenis kaip: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kurie būtini užsakymui įvykdyti.
 6. Be tikslų, nurodytų 2.11 punkte. 3 (pirminis tikslas), internetinė parduotuvė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitais teisės aktų nustatytais tikslais (antrinis tikslas), kai pagrindinis ir antrinis tikslas yra glaudžiai susiję. Vykdydama tokį apdorojimą, Internetinė parduotuvė, veikdama pagal str. 6 sek. 1 lit. f) numato asmens duomenų tvarkymą ir šiais antriniais tikslais:

  • pretenzijos, susijusios su sutarties vykdymu,

  • įsipareigojimų, kylančių iš teisinių nuostatų, įskaitant visų pirma mokesčių ir apskaitos, vykdymas,
  • užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir sukčiavimui,
  • statistika ir archyvavimas.
 7. Jūsų asmens duomenų tvarkymas 2.1 punkte nurodytais tikslais. 3 ir po sek. 4 įvyks dėl teisiškai pagrįsto intereso, kurio siekia Internetinė parduotuvė.
 8. Susiję su asmens duomenų tvarkymu šio straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais. 3 ir 4 p., Jūsų asmens duomenis Internetinė parduotuvė gali padaryti prieinamus kitiems asmens duomenų gavėjams ar gavėjų kategorijoms, kurios gali būti:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o. o.
 9. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tam tikrą laikotarpį, kuris yra pagrįstas 2.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti. 3 d., ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo sutarties įvykdymo dienos.
 10. Tvarkant jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę:

  1. teisė pasiekti savo asmeninius duomenis,
  2. teisė juos ištaisyti, kai jie neatitinka tikrosios būklės,

  3. teisė juos ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą,
  4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,
  5. teisė į duomenų perkeliamumą.
 11. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui iki sutikimo atšaukimo arba teisiniam tokio tvarkymo pagrindui.
 12. Internetinės parduotuvės priežiūros institucija asmens duomenų srityje yra asmens duomenų apsaugos generalinis inspektorius (adresas: Generalinis asmens duomenų apsaugos inspektorius, ul. Stawki 2, 00-193 Varšuva). Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
 13. Jei pateikiate savo asmens duomenis, kad sudarytumėte sutartį su Internetine parduotuve, jūsų asmens duomenų pateikimas yra šios sutarties sudarymo sąlyga. Asmens duomenų teikimas šioje situacijoje yra savanoriškas, tačiau šių duomenų nepateikimo pasekmė bus negalėjimas sudaryti sutarties su Internetine parduotuve.

  Jei pateikiate savo asmens duomenis, kad perkeltumėte savo asmens duomenis į Twisto Polska Sp. z o. o. prieš sudarant Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių (ar paslaugų) pirkimo-pardavimo sutartį, šių duomenų perdavimas yra pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlyga, susijusi su Internetinės parduotuvės priimtu verslo modeliu.

  Perduodant savo asmens duomenis Bankui, kai tvarkote ir atsiskaitote mokėjimus į Internetinę parduotuvę internetu naudodami mokėjimo priemones,

  duomenys reikalingi norint atlikti mokėjimą ir pateikti Internetinei parduotuvei Banko patvirtinimą apie jo atlikimą.

  Jei pateikiate savo asmens duomenis Bankui, kad bankas patikrintų, ar tinkamai vykdo su Internetine parduotuve sudarytas sutartis, ypač siekiant užtikrinti mokėtojų interesų, susijusių su

  su jų pateiktais skundais, šių duomenų pateikimas yra būtinas, kad būtų galima įgyvendinti tarp Internetinės parduotuvės ir Banko sudarytą sutartį.

  Jei perkeliate savo asmens duomenis Twisto Polska Sp. z o. o.

  ryšium su galimybe pasiūlyti jums sumokėti kainą

  prekes ar paslaugas, kurias įsigijote Twisto Polska Sp. z o. o. viduje

  įgaliojimo sutartis, apimanti pirkimo formulę „Pirkti su Twisto“ ir padaryti ją prieinamą

  formules Internetinėje parduotuvėje, pateikdama šiuos duomenis ir apdorodama juos šioje

  verslo modelio atžvilgiu

  Internetinės parduotuvės priimtas ir tarp jų sudarytos sutarties įgyvendinimui

  Internetinė parduotuvė ir Twisto Polska Sp. z o.o.

 14. Internetinė parduotuvė tvarko duomenis, kad įvykdytų savo įsipareigojimus

  įsipareigojimai pagal įstatymą (remiantis 6 straipsnio 1 dalies c punktu)

  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, BDAR): įsipareigojimas išduoti

  sąskaita faktūra arba kvitas, atsirandantis dėl prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo ir

  Įstatyme nustatyta pareiga vesti buhalterinę apskaitą ir apskaitą

  buhalterinė apskaita.

  Duomenys gali būti patikėti subjektams, kuriuos naudoja Internetinė parduotuvė

  juos apdorojant: elektroninio pašto paslaugų teikėjai ir

  įprasti, teisiniai ir mokesčių konsultantai

  Parduotuvei ir patvirtinimo paslaugą teikiančioms įmonėms

  atitiktis (auditai). Mes neperduodame duomenų už Lenkijos ribų.

  Duomenis tvarkome daugiausia 6 metus, tačiau šį apdorojimo laikotarpį

  duomenys gali būti pratęsti, jei ši sąskaita yra

  būtini norint nustatyti, ištirti ir apginti Internetinės parduotuvės pretenzijas

  – tuomet nušalinimo data priklauso nuo bylos nagrinėjimo trukmės ir eigos

  senaties terminas.

  Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir

  gauti jų kopiją, teisę ištaisyti (pataisyti) savo duomenis, teisę

  ištrinti duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę į

  prieštarauti duomenų tvarkymui, teisę perduoti

  duomenis, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

  Duomenis sąskaitoje faktūroje pateikiate savanoriškai, bet taip yra

  būtinas sandoriui įforminti įstatymų nustatyta tvarka. jų nesėkmė

  arba nustačius per siaurą taikymo sritį būtų neįmanoma atlikti sandorių su

  Internetinė parduotuvė.

  Asmens duomenis Internetinė parduotuvė tvarkys tokiu būdu

  automatizuotas, bet nebus profiliuojamas.

 15. Ši svetainė naudoja galimybę tiesiogiai rodyti ir leisti vaizdo įrašus,

  siūlo „YouTube“, priklausanti „Google LLC.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, JAV („Google“). Tam naudojame patobulintą privatumo režimą, ačiū

  kurios informacija apie vartotoją išsaugoma tik atsijungus

  pradėti leisti filmą. Tada

  Teikėjas „Youtube“ naudoja slapukus, kad rinktų informaciją apie vartotojų elgesį. Jeigu

  prisijungę prie Google, po to jūsų duomenys bus priskirti tiesiogiai jūsų paskyrai

  pradedant filmą. „Google“ saugo jūsų duomenis (net jei nesate prisijungęs) kaip profilį

  naudoti ir įvertinti juos. Toks vertinimas visų pirma atliekamas pagal 2006 m. 6 sek. 1

  BDAR f raidė, remiantis teisėtais „Google“ rodymo interesais

  individualizuota reklama, rinkos tyrimai ir (arba) svetainės pritaikymas. Jūs turite teisę

  prieštarauja vartotojo profilio kūrimui, tačiau turite su jais susisiekti tiesiogiai

  YouTube. „Google LLC“, įsikūrusi JAV, yra sertifikuota pagal ES ir JAV susitarimą

  duomenų apsauga Privatumo skydas. Daugiau informacijos apie privatumą galite rasti „YouTube“.

  rasite teikėjo privatumo politikoje: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 16. Naudojame „Google AdWords“ ir kaip šios programos dalį – konversijų stebėjimo įrankį

  Konversijų stebėjimas. „Google“ konversijų stebėjimas yra „Google Inc.“ teikiama paslauga. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, toliau „Google“). Kai vartotojas spusteli

  Google rodomas skelbimas, jo kompiuteryje išsaugomas sekimo slapukas

  konversija. Dėl to galime nustatyti, kiek efektyvios yra individualios reklamos priemonės. šį failą

  slapukas nustoja galioti po 30 dienų ir nėra naudojamas asmenims identifikuoti. Jei vartotojas

  lankosi tam tikruose šios svetainės puslapiuose ir slapuko galiojimo laikas dar nepasibaigęs, Google ir mes galime tai atpažinti

  vartotojas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienas Google AdWords klientas gauna

  kitas sausainis. Informacija, surinkta naudojant šiuos slapukus, naudojama statistikai generuoti

  reklamuotojų konversijų. Mes naudojame Google Adwords pagal str. 6 taškas 1 lit. f BDAR pagrįstas

  mūsų teisėtus interesus, kylančius dėl ketinimo optimizuoti reklamos veiklą. nebent

  norite dalyvauti konversijų stebėjime, galite juos užblokuoti naudodami atitinkamus

  naršyklės nustatymus, kurie neleidžia įdiegti slapukų. Jūs to nepadarysite

  tada įtraukiamas į konversijų stebėjimo įrankio statistiką.

  Daugiau informacijos ir „Google“ duomenų apsaugos deklaraciją rasite skiltyje

  Adresas: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą

  Pateikė Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  („Google“). Google Analytics naudoja slapukus, kad padėtų svetainei ją analizuoti

  kaip vartotojai ja naudojasi. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimą

  iš šios svetainės (įskaitant jūsų sutrumpintą IP adresą) paprastai perkeliami į ir iš „Google“ serverio JAV

  saugomi. Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics 4“: IP anonimizavimas visada įgalintas (https://support.google. com/analytics /answer/2763052?hl=pl), kuris garantuoja IP adreso anonimiškumą ir neįtraukia tiesioginės nuorodos į

  vartotojų. Tik išskirtiniais atvejais serveriui bus išsiųstas visas IP adresas

  „Google“ JAV ir ten sutrumpinta. Šiais išskirtiniais atvejais tvarkymas atliekamas pagal

  straipsnis 6 taškas 1 lit. f BDAR, pagrįsta mūsų teisėtu interesu analizuoti elgesį

  vartotojų optimizavimo ir rinkodaros tikslais. „Google“ naudos šią informaciją vertinimo tikslais

  jūsų naudojimasis svetaine, ataskaitų apie svetainės srautą rengimas ir

  kitų paslaugų, susijusių su svetainės srautu ir interneto naudojimu, teikimas.

  Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui atitinkamai nustatydami programinę įrangą

  naršyklė. Tačiau visų slapukų išjungimas gali reikšti, kad kai kurios mūsų funkcijos

  svetainė gali neveikti tinkamai. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti

  Duomenų analizė, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite žemiau esančioje nuorodoje

  nuoroda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=lt.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ apdoroja naudotojų duomenis, žr

  „Google“ privatumo politika: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl< /a>.

 18. Ši svetainė naudoja „Facebook Pixel“ iš Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  JAV („Facebook“). Ši funkcija gali stebėti naudotojų žiūrėjimo ar spustelėjimo elgesį

  Facebook reklama. Šis procesas skirtas reklamos efektyvumui Face įvertinti

  booku, tai turi tikslą

  statistiniai ir gali padėti optimizuoti būsimą reklamos veiklą. Surinkti duomenys skirti

  anoniminiai, todėl išvadų apie vartotojų tapatybę mums nepateikia.

  Tačiau duomenis „Facebook“ saugo ir apdoroja taip, kad tai būtų įmanoma

  priskyrimas tam tikram vartotojo profiliui ir „Facebook“ gali jį naudoti savo tikslams

  reklamuoti pagal savo privatumo politiką https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Kad jūsų kompiuteryje nebūtų naudojami slapukai, galite nustatyti savo naršyklę

  svetainę, kad jos nebūtų išsaugotos. Tačiau išjungus visus slapukus galima

  reiškia, kad kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Tu gali

  taip pat išjungti trečiųjų šalių slapukų, tokių kaip Facebook, naudojimą svetainėje

  Skaitmeninės reklamos aljansas: http://www.aboutads.info/choices/

 19. Ši svetainė naudoja Google AdWords pakartotinės rinkodaros funkcijas, kurios yra naudojamos

  reklamuoti šią svetainę Google paieškos rezultatuose, taip pat trečiųjų šalių svetainėse.

  „AdWords“ teikėjas yra „Google LLC.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  („Google“). „Google“ jūsų naršyklėje nustato slapuką, kuris automatiškai, remiantis

  anksčiau lankytus puslapius, įgalina jūsų interesus atitinkančius skelbimus.

  Galite visam laikui išjungti reklaminių slapukų saugojimą atsisiųsdami ir įdiegdami savo naršyklėje

  papildinys pasiekiamas čia: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Galite rasti daugiau informacijos apie „Google“ reklamavimo privatumo politiką

  čia: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 20. Šioje svetainėje naudojame „Google“ žemėlapius (API). „Google“ žemėlapiai yra internetinė paslauga, skirta

  rodyti interaktyvius žemėlapius. Atidarant tuos popuslapius su žemėlapiais

  Google Maps, informacija apie naudojimąsi mūsų svetaine perduodama į Google serverius JAV

  svetainę (pvz., jūsų IP adresą). Taip atsitinka neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę

  Google paskyra ar ne. Jei esate prisijungę prie Google, jūsų duomenys bus priskirti automatiškai

  tiesiai į savo sąskaitą. Jei nenorite, kad taip nutiktų, prieš tai turite atsijungti

  iš savo Google paskyros. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudotojų profilius ir pagal juos įvertina

  straipsnis 6 sek. 1 lit. f) BDAR, pagrįsta jūsų teisėtais rodymo interesais

  individualizuota reklama, rinkos tyrimai ir (arba) jūsų svetainės pritaikymas. Į

  norėdami prieštarauti profilio kūrimui, turite susisiekti su „Google“.

 21. Anoniminė statistika gali būti bendrinama su mūsų rangovais, dirbančiais su mūsų rinkodaros projektais. Pavyzdžiui, sukurti vartotojų pomėgių profilį ir rodyti atitinkamus skelbimus išoriniuose interneto šaltiniuose.
 22. Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina

  perskaityti ten nustatytą privatumo politiką apsilankę kitose svetainėse. Ši politika

  privatumo politika taikoma tik Administratoriaus internetinei parduotuvei.

 23. Taisyklėse neapimamais klausimais taikomos nuostatos

  Civilinis kodeksas ir atitinkami Lenkijos teisės aktai, taip pat ES teisė

  Europos Sąjungos, ypač GDPR (Parlamento reglamentas

  ir 2016 m. balandžio 27 d. Tarybos (ES) 2016/679

  asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir į

  dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančios direktyvą

  95/46/EB).

Paskelbta 2020 m. birželio 4 d., o pakeitimai įsigalios 2021 m. rugpjūčio 30 d.

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Rodyti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus