Firmenlogo Erdkeller aus Plastik Natural FRIDGE ® ziemianka.com.pl
❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Webáruház szabályzata

Webáruház szabályzataWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzataSzabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók. 🍏 Webáruház szabályzata Natural Fridge  AjánlatWebáruház szabályzata><X
Szabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók.

DEFINÍCIÓK:

1. Szabályzat - jelen szabályzat, amely meghatározza a BPR-PLASTECH sp. z o.o. közötti adásvételi szerződések megkötésének szabályait. és vállalkozók.

2. Eladó - BPR-PLASTECH sp. z o.o. székhelye Varsóban, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Varsó, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Az eladó levelezési adatai: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, telefon: +48-732-081-306, e-mail: info@ziemianka.com.pl

3. Áruk - az Eladó tulajdonában lévő vagy az Eladó által kínált, eladásra szánt áruk és termékek.

4. Fogyasztó - az a természetes személy, aki a vállalkozóval a vállalkozásához vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogügyletet köt,

5. Ügyfél - az Eladóval adásvételi szerződést kötő jogalany.

6. Szerződés - az Eladó és az Ügyfél között létrejött adásvételi szerződés.

7. Weboldal – a www.ziemianka.com.pl címen karbantartott weboldal

8. Megrendelés - az Ügyfél által a Megrendelőlapon benyújtott, az Áru megvásárlására irányuló akaratnyilatkozat, amely közvetlenül az Eladóval kötött Szerződés megkötésére irányul.

9. Megrendelőlap - a Weboldalon elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a Megrendelés leadását és a Szerződés feltételeinek meghatározását, beleértve a szállítási és fizetési módot.

1 § Általános rendelkezések

1. Jelen Szabályzat meghatározza az Eladó és a Vállalkozók közötti szerződéskötés feltételeit.

2. A szabályzat minden megállapodásra vonatkozik, és hatályon kívül helyez minden korábbi megállapodást a megállapodásban részes felek között.

3. A Szabályzat és a Megállapodás közötti eltérések esetén a szerződéses rendelkezések az irányadóak.

4. A Szabályzat a Fogyasztóknak és a vállalkozóknak egyaránt szól, kivéve, ha az adott rendelkezés másként rendelkezik, és csak a Fogyasztóknak vagy csak a vállalkozóknak szól.

2 § Megállapodások megkötése

1. A Szerződés az alábbi feltételek valamelyikének teljesítésével jön létre:

a) a Szerződés aláírása az eladó és a szerződő fél által,

b) a szerződő fél által leadott Megrendelés Eladó általi elfogadásának megerősítése,

c) az Eladó által benyújtott ajánlat Ügyfél általi elfogadásának megerősítése.

2. Az Eladó által benyújtott ajánlat csak az abban megjelölt időpontban, határidő hiányában az elkészítésének napjától számított 7 napon belül kötelező érvényű.

3. A megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szerződő fél adatai (név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám),

b) az áru típusa,

c) mennyiség mértékegységgel,

d) a kézbesítés/átvétel címe és módja.

4. A Szerződés megkötése a jelen Szabályzat szerződő fél általi elfogadását jelenti.

5. A Weboldalon található kereskedelmi információk tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében ajánlatnak, hanem csak felhívásnak a Vállalkozók részére ajánlattételre adásvételi szerződés megkötésére.

6. Az Eladó fenntartja a jogot a leadott Megrendelés törlésére / a Szerződéstől való elállására, ha a Megrendelés a Szabályzattal ellentétes módon került leadásra.

7. Abban az esetben, ha a Megrendelés/Szerződés egy részének vagy egészének végrehajtása nem lehetséges, az Eladó haladéktalanul:

a) tájékoztatja az Ügyfelet a Megrendelés törléséről / a Szerződéstől való teljes elállásról,

b) javasolja az Ügyfélnek a Megrendelés visszavonását / a Szerződéstől való elállást abban a részben, amelyben annak végrehajtása nem lehetséges. Ha a szerződő fél ezt a lehetőséget választja, a Megrendelés/Szerződés tárgya a jelen Megrendelés fennmaradó részének hatálya alá tartozó Áruk.

8. Az Eladó a (6) és (7) bekezdésben említett jogait a Megrendelés feladásától / a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

3 § Szállítás

1. A Szerződő Félnek bemutatott Szerződések teljesítésének (Áru szállításának) határideje tájékoztató jellegű és meghosszabbítható, amely nem jogosítja fel a szerződő felet a szerződéstől való elállásra vagy az Eladóval szembeni követelések érvényesítésére. A szerződés időtartamának meghosszabbítása esetén az Eladó köteles erről a Szerződő Felet értesíteni. Az Áru Ügyfél részére történő szállítási időszakának kezdete a következőképpen kerül kiszámításra:

a) ha az Ügyfél a banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetés módját választja - az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás napjától,

b) ha az Ügyfél a készpénzes fizetési módot vagy az átvételkor bankkártyás fizetési módot választja - a Szerződés megkötésének napjától.

2. Az Áru Eladó általi kiszállítása esetén az Áru elvesztésének vagy megsérülésének kockázata az átvételkor átszáll az Ügyfélre. A szerződő fél az Áru átvételekor köteles ellenőrizni az Áru állapotát, és az esetleges foglalásokat bejelenteni a fuvarozónak. Ha az átvételi jegyzőkönyvvel szemben nincs kifogás, akkor feltételezzük, hogy az Árunak nem volt hibája. A fenti fenntartás nem vonatkozik a Fogyasztókra.

3. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az Árukat személyesen veszi át, vagy az Ügyfél által szervezett módon elszállítja, az Eladó értesíti az Ügyfelet az Áruk átvételi készenlétéről. Az Áruk elvesztésének és megsérülésének kockázata a következő naptól száll át az Ügyfélre és az Áruk átadása a szerződő félnek vagy a fuvarozónak. Ilyen helyzetben az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért.

4. A Fogyasztó által az áru átvételekor talált, az Áru mennyiségére, minőségére vagy állapotára vonatkozó fenntartásait a szállítás átvételétől számított három naptári napon belül jeleznie kell az Eladónak.

5. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az Eladó részére az Árut szállító sofőr a Szerződésben megjelölt szállítási címre el tudjon utazni. Az Áruk kirakodása nem tartozik a Szerződés hatálya alá, és ha a Szerződés másként nem rendelkezik, az a szerződő felet terheli.

6. Az Áruk leszállítása esetén a szerződő fél köteles azokat a megbeszélt időn belül átvenni. Amennyiben a szerződő fél a Szerződésben rögzített határidőn belül megtagadja az Áru átvételét, az Eladó az Árut legfeljebb 14 napig tárolhatja, és az Ügyfél köteles megtéríteni a tárolás, a biztosítás és a szállítás költségeit. Ha az Árut nem veszik át 14 napon belül attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a Szerződő Felet tájékoztatták az Áruk átvételi készenlétéről, vagy az első kézbesítési kísérletről, az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől. Az Eladó a szerződéstől való elállás jogát a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának lehetőségét megalapozó esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül gyakorolhatja.

4 § Ár és fizetési feltételek

1. Az Eladó által kínált árak lengyel zlotyban (PLN) vagy euróban (EUR) értendők, és tartalmazzák az összes adót. A Megrendelés tárgyát képező Áruk teljes ára, beleértve a szállítási költségeket és egyéb költségeket, valamint ha ezen díjak összege nem határozható meg - fizetési kötelezettségéről, a szerződő felet a Weboldalon tájékoztatja, amikor a Megrendelés leadása.

2. Amennyiben az Ügyfél banki átutalással, fizetési kártyával vagy elektronikus fizetéssel történő fizetést választ, a fizetést a Szerződés megkötésétől számított 3 naptári napon belül köteles teljesíteni. A fizetés időpontjának az Eladó bankszámláján történő jóváírás napja minősül.

3. Ha a szerződő fél az ár egy részének vagy egészének megfizetésével késik, az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől, amelyet az Eladó az árfizetési igény esedékességétől számított 30 napon belül gyakorolhat.

4. A teljes ár kifizetéséig az Áruk az Eladó tulajdonában maradnak. Ha a megállapodás szerinti határidőn belül nem fizeti meg a teljes árat, az Eladó feljogosítja az Árut a szerződő féltől átvenni. A panasz benyújtása nem mentesíti a vállalkozó szerződő felet a határidőre történő fizetési kötelezettség alól.

5 § Fogyasztói jogok

1. A Fogyasztónak jogában áll a Szerződéstől annak távolról vagy az Eladó székhelyén kívül történő megkötése esetén 14 napon belül indoklás nélkül elállni.

2. Az adásvételi szerződéstől való elállás határideje azon adásvételi szerződés esetében kezdődik, amelyben az Eladó az Árut kiadja - a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi birtokbavételétől, valamint abban az esetben, A szerződés számos olyan termékre terjed ki, amelyeket külön-külön, kötegekben vagy részletekben szállítanak - az utolsó termék, tétel vagy alkatrész birtokbavételétől, egyéb szerződések esetén - azok megkötésétől számítva.

3. A Szerződéstől való elállási jog gyakorlásához egy egyértelmű elállási nyilatkozatot kell eljuttatni az Eladóhoz papír vagy elektronikus formában. A határidő betartásához elegendő nyilatkozatot küldeni annak lejárta előtt. A szerződéstől való elállási nyilatkozat mintáját a Szabályzat 1. számú melléklete csatolja.

4. Eladó a szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztótól beérkezett összeget haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti, amelyen az Eladót az elállásról tájékoztatták. A visszatérítés a Fogyasztó által használt módon történik.

5. Az Eladó a visszaküldött Áru átvételéig visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetések visszatérítését. Az áru visszaküldésének dátumát és formáját az Eladóval egyeztetni kell. Az árukat az ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. A Fogyasztó felelősséggel tartozik az Áruk értékének csökkenéséért, amely az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó felhasználásból ered. Az Eladónak jogában áll levonni a visszaküldött pénzeszközökből az Áruk értékének csökkenése miatti kártérítés összegét, amely az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó módon történő felhasználásból ered. a Fogyasztónak a Szerződéstől való elállás következtében.

7. A szerződéstől való elállás joga a Fogyasztót nem illeti meg a Ptk. 38 mp. 1. §-a alapján, ideértve különösen az olyan Megállapodások vonatkozásában, amelyekben az Áru nem előre gyártott, a Fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy egyéni szükségleteinek kielégítését szolgáló áru.

6 § Vállalkozókra vonatkozó rendelkezések

1. Felelősség Az Eladó követelése a nem Fogyasztó Ügyféllel szemben, annak jogalapjától függetlenül, - mind egy kereset részeként, mind az összes követelés tekintetében összesen - a Szerződés alapján fizetett ár összegére korlátozódik, a szerződő fél követelései összefüggenek. Az Eladó a nem Fogyasztónak minősülő Ügyféllel szemben csak a Szerződés megkötésekor előre látható tipikus károkért felel, az elmaradt haszonért nem.

2. A megrendelt áru átvételének indokolatlan megtagadása esetén az Eladó jogosult a Szerződés szerinti szállítási költségnek megfelelő összegű kötbért felszámítani a Szerződő Félre.

3. Az Eladó és a nem Fogyasztó Ügyfél között felmerülő vitákat az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság elé kell terjeszteni.

7 § Panaszok

1. Az Eladó az árukat fizikai és jogi hibáktól mentesen értékesíti. Az Eladó felelősséggel tartozik az Ügyféllel szemben, ha az Áru fizikai vagy jogi hibája (szavatosság).

2. A szerződő fél garanciális panaszt nyújthat be, például:

a) írásban a levelezési címre,

b) elektronikus formában e-mailben,

c) személyesen.

3. Javasoljuk, hogy az Ügyfél a panasz leírásában adja meg:

a) a panasz tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a hiba típusát és időpontját,

b) módot követelni az Áru Szerződésben foglaltakkal való összhangba hozására, vagy nyilatkozatot az árcsökkentésről vagy az adásvételi szerződéstől való elállásról,

c) a panaszos elérhetőségei - ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Eladó általi elbírálását.

A fenti követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják az ajánlott panaszleírás nélkül benyújtott panaszok eredményességét.

4. Az eladó a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

5. A jótállási jogokat gyakorló szerződő fél köteles a hibás árut az ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy. Ha az Áruk fajtája vagy összeszerelésük módja miatt a szerződő fél szállítása túlságosan nehézkes lenne, az Ügyfél köteles az Árut az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol az Áru található.

8 § Garancia

1. A jótállás 24 hónapos időtartamra szól.

2. Az Eladó által nyújtott jótállás részletes feltételeit az Áruhoz mellékelt műszaki adatlap tartalmazza.

3. A garancia csak a vásárlást igazoló bizonylattal érvényes.

9 § Záró rendelkezések

1. A Szabályzat aktuális változata elérhető a Weboldalon.

2. Az Eladó fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására. A Szabályzat módosítása nem érinti a már megkötött vagy teljesített Szerződéseket.

3. A jelen Szabályzatban foglaltak végrehajtásával és a Szerződések megkötésével összefüggésben kezelt személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatok kezelése a Weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célokból, körökben és alapelvek alapján történik. A személyes adatok szerződő fél általi megadása önkéntes, azonban azok megadásának megtagadása esetén az Eladó megtagadhatja a Szerződés megkötését és végrehajtását.

4. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel jog általánosan alkalmazandó rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadók.


1. függelék.

ELÉRÉSI ŰRLAP

(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől).

BPR-PLASTECH sp. z o.o

KRS: 0000693472

utca. Bruzdowa 125A/12

02-991 Varsó

____________________

(keresztnév családnév)

____________________

(cím)

Tájékoztatom Önöket, hogy a __________________________-án kötött ____________________________ szerződéstől elállok.

_______________________

(aláírás)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Összes fénykép és videó megjelenítése